Menu Content/Inhalt
 
TOWARZYSTWO POMOCY im. ?w. BRATA ALBERTA  Ko?o Wroc?awskie
organizacja po?ytku publicznego — KRS nr 0000298714
REGON 020695268, NIP 899-22-83-286
Biuro Zarz?du Ko?a Wroc?awskiego TPBA (czynne pn.–pt. 7:00–15:00)
ul. bp. Bernarda Bogedaina 5, PL-50-514 Wroc?aw (GPS)
tel. 71 367 12 37, faks 71 336 40 17, bezp?atna infolinia: 800 292 137
KONTAKT E-MAIL
nasze konto w Banku PKO BP: 87 1020 5242 0000 2502 0151 6897
Nasz patron - ?wi?ty Brat Albert

Uprzejmie informujemy, ?e znajduj? si? Pa?stwo na naszej starej stronie internetowej, której od 22 lutego 2012 ju? nie aktualizujemy — zapraszamy natomiast na now? stron? www.BratAlbert.wroclaw.pl, co do której mamy nadziej?, ?e jej od?wie?ony wygl?d u?atwi Pa?stwu dotarcie do poszukiwanych informacji o naszej dzia?alno?ci.

Z wyrazami szacunku,
dr Aleksander Pindral
Prezes Ko?a Wroc?awskiego TPBA

Informacje TeDe o mrozach zagra?aj?cych osobom bezdomnym (31.01.2012)
Serwis informacyjny - Informacje ze ?róde? zewn?trznych
Redaktor: Informacje TeDe   
31.01.2012.

Informacje TeDe (31.01.2012): Na Dolnym ?l?sku — podobnie jak w ca?ej Polsce — panuj? bardzo niskie temperatury. Trwa akcja stra?y miejskiej i policji nakierowana na osoby bezdomne. W noclegowniach i schroniskach — nadkomplety, ale wszyscy ch?tni zostan? przyj?ci…

 
Podzi?kowania dla Fundacji Polska Mied? za pomoc w zorganizowaniu ?wi?t u Brata Alberta
Dary i wsparcie dla Ko?a Wroc?awskiego TPBA - Fundacja Polska Mied?
Redaktor: Aleksander Pindral   
27.12.2011.

Dzi?kujemy!!!

Fundacja Polska Mied?W imieniu Zarz?du Wroc?awskiego Ko?a Towarzystwa Pomocy im. ?w. Brata Alberta i mieszka?ców naszych placówek serdecznie dzi?kujemy Fundacji Polska Mied? za pomoc w zorganizowaniu ?wi?t Bo?ego Narodzenia dla Mieszka?ców Schronisk ?w. Brata Alberta.

Czytaj całość…
 
Fakty TVP Wroc?aw: Rzecznik Osoby Bezdomnej
Serwis informacyjny - Informacje ze ?róde? zewn?trznych
Redaktor: Ma?gorzata Orze? / TVP Wroc?aw   
23.01.2012.

Zapraszamy do zapoznania si? z fragmentem programu Fakty TVP Wroc?aw z 11.12.2011 o Rzeczniku Osoby Bezdomnej — Henryce Karkowskiej-M?ot — dzia?aczce Zarz?du G?ównego oraz Wroc?awskiego Ko?a Towarzystwa Pomocy im. ?w. Brata Alberta.

Czytaj całość…
 
Informacja o mo?liwo?ci rozliczania PIT-ów za rok 2011 w Pracowni Komputerowej im. Jacka Jureczko
TPBA - Ko?o Wroc?awskie - Pracownia Komputerowa dla Osób Bezdomnych im. Jacka Jureczko
Redaktor: SuperAdministrator   
18.01.2012.

Wychodz?c naprzeciw propozycji pana Zbigniewa Ko?luka, który posiada uprawnienia do prowadzenia ma?ej ksi?gowo?ci, umo?liwiamy mu rozliczanie zezna? podatkowych za rok 2011 (PIT-36 i innych) w naszej Pracowni Komputerowej dla Osób Bezdomnych im. Jacka Jureczko.

 

Szanowni Pa?stwo!

Rozliczam PIT-y za rok 2011. Bli?sze informacje pod numerem telefonu 514 866 721 oraz na stronie internetowej www.albertowo.pl/WPHU-Kozluk

Dysponuj? wszystkimi formularzami.

Z powa?aniem,
Zbigniew Ko?luk

 
Fakty TVP Wroc?aw: streetworkerzy
Serwis informacyjny - Informacje ze ?róde? zewn?trznych
Redaktor: Marcin Rosi?ski / TVP Wroc?aw   
23.01.2012.

Fakty TVP Wroc?aw: Na dolno?l?skich ulicach pomagaj? streetworkerzy. Chodz? po dworcach i melinach, namawiaj?c bezdomnych do zmiany stylu ?ycia. Dzi?ki nim wielu zdecydowa?o si? skorzysta? z pomocy schronisk i noclegowni.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 267